© Souleimman Semo

Ein kleiner Nachwuchsfotograf, Tansania